Oficjalny portal: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Informacje bieżące

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

3 lipiec 2020
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 oraz 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 j.t. ze zm.) oraz w związku z obowiązkiem gminy dotyczącym:
  1. zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
  2. zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym- także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
  3. zapewnienia dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  • 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 szczegóły w załączniku...
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2020-07-03 13:36:25)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2020-07-03 13:39:32)
Liczba odwiedzin: 1049315

Stopka

Data aktualizacji: 4 lipiec 2024, Licznik odwiedzin: 16576189
design by fast4net

Zamknij